Termal Etiket Nedir?

Barkod yazıcı cihazlarında kullanılan ve üzerine baskı alınan termal özelliği kazandırılmış etiketler, termal etiketler başlığı altında toplanmıştır. Bu tip etiketler üç ana başlıkta sunulmaktadır. Lamine ( top ) termal etiketler, eco termal etiketler ve semi termal etiketler termal sınıfına dahil olan etiket cinsleridir. Her bir etiket cinsinin kullanımında barkod yazıcı cihazlarının desteklediği baskı yöntemi önem taşımaktadır. Desteklenen baskı yöntemine göre termal etiket kullanılmaktadır.

Lamine, diğer bir adı ile top termal etiketler, termal özelliği kazandırılmış etiket cinslerinden bir tanesidir. Baskı yöntemi olarak direkt termal yani ribonsuz yazdırma seçeneği kullanılmaktadır. Kullanılan bu seçenek nedeni ile termal transfer baskı yönetimini uygulayan barkod yazıcılarında kullanılamamaktadır. Ribonsuz yani direkt termal seçeneğinde kullanılan lamine etiketler, bu özellikleri nedeni ile baskı maliyetlerinin düşük bütçelerde kalmasına imkan sağlamaktadır. Eco etiketlerden ayırt edici bir diğer özelliği de, daha uzun kullanım ömürlerine sahip olmasıdır. Lamine etiketlerin üst yüzeylerinde, termal olarak ifade edilen tabakanın üzerinde koruyucu bir tabaka yer almaktadır. Nitelik açısından lamine etiketlerin kağıt gramajlarında ve yapışkanlığında diğer termal etiket cinslerine göre fark bulunmamaktadır. Belirgin olan fark, sadece koruyucu yüzeyidir.

Eco termal etiketler, yüzeylerinde koruyucu tabaka içermeyen etiket cinsleridir. Kağıt kısımları üzerine termal lamine edilerek elde edilmiş etiket tipleridir. Çalışan mantıkları, barkod yazıcı cihazının uç bölgesinde sağlanan ısı ile birlikte, etiketin kağıt kısmının üzerinde bulunan termalin sıvılaşması ve bu şekil ile baskı alınması esaslarına dayanmaktadır. Direkt termal baskı yöntemini destekleyen barkod yazıcı cihazlarında kullanılmaktadır.

Semi termal etiket cinsleri, yüzeylerinde koruyucu tabaka bulunan etiketlerdir. Eco etiketlere göre daha dayanıklı konumda bulunmaktadır. Semi etiket tiplerinde direkt termal baskı yöntemi kullanılmaktadır. Dolayısı ile bu etiket cinsinde de barkod yazıcı cihazının direkt termal baskı yöntemini desteklemesi gerekmektedir.

 

Termal Etiketlerin Ömürleri Ne Kadardır?

Termal etiketler her üç cinsinde de farklı kullanım ömürlerine sahiptir. Lamine termal etiketler 6 ile 9 ay süreli kullanım ömrüne sahip iken, eco etiketler 3 ile 6 ay kullanım ömrüne, semi etiketler ise 8 ile 10 ay aralığında kullanım ömrüne sahiptirler.

Termal Etiket Kullanım Sahaları

Termal etiketler hastaneler, kargo firmaları, gıda sektörleri ve otomasyon sektörleri gibi hızlı tüketimin yaşandığı alanlarda kullanılmaktadır.

Related posts