Sanayinin En Önemli Dalı Hangisidir?

Türkiye’de Bulunan Sanayi Kolları

Türkiye hammadde bakımından gelişmiş bir ülke olduğu için sanayi kolları oldukça fazladır. Ülkemizin tam 7 tane sanayi kolu bulunmaktadır. Bunlar; gıda endüstrisi, dokuma ve tekstil endüstrisi, maden endüstrisi, makine endüstrisi, kimya endüstrisi, orman endüstrisi ve çimento, cam ve seramik endüstrisidir. Hepsi ülkemiz için önemli ekonomik gelir kaynağıdır. Her birinin işlenmesi, ihraç edilmesi ülkemize ayrı ayrı artılar katmaktadır. Ancak hepsinin getirisi farklıdır. Sanayinin ülke ekonomisine katkısını ölçmek için bakılması gereken şartların başında maliyetli olup olmaması, iş gücüne katkıda bulunup bulunmaması ve dış satımda ülkeye getirisi göz önünde bulundurulmaktadır.

Maden endüstrisi, makine endüstrisi kimya endüstrisi ve orman ürünleri endüstrisi ülkenin her yerinde bulunmadığı için ve elde edilmesi zahmetli olduğu için yüksek verim alınan endüstri kollarımızdan değildir.

Sanayinin En Önemli Dalı Hangisidir?

Ülkemizde bulunan sanayi dallarından en önemlisi dokuma ve tekstil endüstrisidir. Sebebi ise, yukarıda saydığımız koşulları en çok uyan dal olmasıdır. Dokuma ve tekstil endüstrisi ülkemizin en gelişmiş sanayi dalıdır. Bünyesinde en çok işçiyi barındıran yine dokuma ve tekstil endüstrisidir. Üretilen ürünlerin yarısından fazlası dışarıya satılır.

İkinci en önemli sanayi dalı ise gıda endüstrisidir. Hammaddesi tarıma ve hayvancılığa bağlıdır. Zaten üretimi kolay olan ürünlerin başında tarım ürünleri gelmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında da sanayileşmeye ilk olarak tarım ürünleri ile geçilmiştir. Ucuz maliyeti olmasından dolayı ikinci sırada yerini almıştır. İlk sırada olmamasının sebebi insanların köyden kente göç etmesi ve tarımda henüz istenilen makineleşmeye ulaşılamamasından kaynaklı iş gücü bulunmazlığıdır. Ayrıca, diğerlerine nazaran ucuz maliyetlidir ancak, tarımda makineleşememe maliyeti artıran sebeptir. Bundan dolayıdır ki sanayinin en önemli dalı sıralamasında, gıda endüstrisi dokuma ve tekstil endüstrisinden sonra gelmektedir.