Devlet Kurumlarına Girebilmek İçin Özürlü Sağlık Raporunda Yüzde Kaç Engelli İbaresi Bulunması Gerekiyor?

Bu konu yasalarımızda, 657 sayılı devlet memurları kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış bir yönetmelikle düzenlenmektedir. Yönetmelik; özürlülerin kamu kurum ve kuruluşları özürlü kadrolarına yerleştirilmeleri, tabi oldukları yarışma sınavları ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.

İlgili yasalar gereği Kamu kurum ve kuruluşları %3 oranında özürlü çalıştırmak zorunluluğundadır. Her kurum kendi kadro sayısında %3 özürlü kontenjanını doldurmakla yükümlüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü atamaları, kurumun (özürlü çalışan açığı bulunması kaydıyla) yılın belirli dönemlerinde, yılda bir ya da daha fazla sayıda kurumsal düzeyde sınav yapılmaktadır.

Bu sınavlar genellikle; nisan-mayıs, ekim-kasım aylarında uygulanmaktadır. Özürlü kadrolarına atanabilmenin temel gereklerinden biriside, bu yarışma sınavlarında kurumca öngörülen puan sınırını aşmaktır. Bu yönetmelik özürlü memur atamaları ve kanun hükmünde kararname ile belirlenen sözleşmeli özürlü kadroları için geçerlidir.

Asıl önemli soru şu; devlet kurumlarına girebilmek için özürlü sağlık raporunda yüzde kaç engelli ibaresi bulunması gerekiyor?

16.12.2010 tarihli ilgili yönetmelik; Özürlülük ölçütü ve sınıflandırmasını içermektedir. Bu yönetmeliğe göre; Zihinsel, ruhsal, duyusal, bedensel ve sosyal yetenekleri bakımından %40 ve daha üstü özürlü olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler, özürlü kadroları için başvurabilmektedir. Söz konusu özürlerin doğuştan yâda sonradan ortaya çıkmış olmasının bir önemi yoktur.

Özürlülerin çalışma yerlerinin uygun şekilde düzenlenmesi. Özür durumlarına göre işlerini yapabilmeleri için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması ilgili kamu kurumunun zorunlulukları arasındadır. Herhangi bir vasfı olmayan özürlüler, özür durumlarına göre yapabilecekleri bir kadroda görevlendirilirler ve özürlerini arttırabilecek işlerde çalıştırılamazlar.

Özürlü kadrolarına aday olanların dikkat edeceği bazı hususlar şunlardır;

  • Başvuru evrakını eksiksiz hazırlamak.
  • En az %40 özürlü olduğuna dair sağlık kurulu raporu almış olmak
  • Özürlü kadroları için açılan yarışma sınavlarına girmek ve yeterli puanı almış olmak

Ayrıca herhangi kadroya yerleştirilen özürlüler, iki yıl dolmadan başka bir kadroya yerleştirilmezler.

 

Related posts